Despre noi

BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC CATRINA ELISABETA poate îndeplini următoarele activităţi:

– punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii;

– notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare;

– comunicarea actelor de procedură;

– recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe;

– aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanţa judecătorească;

– constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de Procedură Civilă;

– întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de Procedură Civilă;

– întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz;

– executări directe:

  1. evacuări;
  2. încredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului;
  3. vizitarea minorului;
  4. puneri în posesie, granituiri, servituţi, predări de bunuri etc.

– executări indirecte:

  1. urmărirea mobiliară a creanţelor;
  2. urmărirea imobiliară a creanţelor.

– popriri;

– protestul de neplată la cambie, bilet la ordin;

– constatarea unor situaţii de fapt şi inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de Procedură Civilă);

– procese-verbale de ofertă reală;

– confiscări;

– consultaţii în legătură cu constituirea actelor execuţionale;

– orice alte acte sau operaţiuni date de lege, în competenţa biroului executorului judecătoresc.