Acte necesare

În vederea alcătuirii dosarului de executare, creditorul trebuie să depună la biroul executorului judecătoresc următoarele acte:

1. cererea de executare silită;
2. titlul executoriului în original;
3. taxa de timbru.

Pentru comunicarea unei notificări prin agent procedural, din cadrul biroului nostru sau prin poştă, notificatorul trebuie să depună:

1. notificarea în 3 exemplare;
2. cererea adresată executorului judecătoresc.